Deel dit artikel

Zoals de paardentram het begin vorige eeuw moest afleggen tegen de elektrische tram, zo zagen televisiemakers in de jaren negentig dat de traditionele “bolle” beeldbuis in hun televisies in rap tempo plaats maakte voor het nieuwe platte scherm. De oude buis, of kathodestraalbuis, werd vervangen door een nieuw LED-, LCD- of plasma-scherm.

Maar de beeldbuisfabrikanten wilden nog zo lang mogelijk winst maken op hun zieltogende product. Daarom ontmoetten zij elkaar tussen 1996 en 2006 maandelijks op geheime locaties in hoofdsteden en op golfbanen, om verboden afspraken te maken over prijzen, marktaandelen en productiecapaciteit van hun bolle buizen. Grote merken, zoals Samsung, Philips, LG Electronics, Panasonic, Toshiba, Chunghwa, MTPD en Technicolor namen hieraan deel, en vormden tien jaar lang het “beeldbuiskartel” – twee kartels zelfs, één over tv-schermen, en één over computer beeldschermen.

Totdat het Taiwanese Chunghwa in 2007 het kartel bij de Europese Commissie aangaf, in ruil voor immuniteit (geen boete). De Europese Commissie onderzocht het kartel, en beboette in december 2012 zeven karteldeelnemers voor in totaal € 1,47 miljard Euro, waarvan € 509 miljoen voor Philips. Philips ging daartegen twee keer in beroep, maar het Europese Hof van Justitie wees dit tweemaal af.

In 2016 bundelden Stichting Aequitas/ConsumentenClaim en Consumentenbond hun krachten om samen schadevergoeding te realiseren voor meer dan 55.000 (voormalige) beeldbuisbezitters. De organisaties schatten dat consumenten door het kartel 10% te veel betaalden. De schade op een tv of computer van € 1000 bedraagt dus € 100. In 2017 deden de organisaties een schikkingspoging die in 2018 mislukte, omdat de fabrikanten niet wilden meewerken aan een schikking. In sommige andere landen schikte Philips al wel, bijvoorbeeld in Canada in 2017.

Daarop startten de organisaties medio 2019 een bodemprocedure tegen Philips, dat “hoofdelijk aansprakelijk” werd gesteld voor de volledige kartelschade.

Dit houdt in dat iedere karteldeelnemer apart aansprakelijk is voor de totale schade van het kartel. Philips, naast de beeldbuizen betrokken in diverse andere kartelzaken, wil niet alleen voor de schade opdraaien, maar probeert de elf andere beeldbuisfabrikanten hierbij te betrokken. Nu is het aan de rechtbank om te bepalen hoe de procedure verder gaat verlopen.

Had jij tussen 1996 en 2006 één of meer kleurentelevisies of computerschermen met “bolle” buis? Dan kun je nog deelnemen aan de beeldbuisclaim. Ga daarvoor naar de website van Consumentenbond Claimservice. En verzamel bewijsmateriaal van de schade, liefst de originele aankoop bon of het betalingsbewijs van je tv of computerbeeldscherm.


Deel dit artikel